Produktens budskap : metoder för värdering av produkters semantiska funktioner
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Li A B E Wikström

Institutionen för konsumentteknik

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

91-7197-318-4

Rapport / Institutionen för konsumentteknik, Chalmers tekniska högskola: 1996:3

Mer information

Skapat

2017-10-07