A numerical study of unsteady two-dimensional flow around rectangular cylinders
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Ahmad Sohankar Esfahani

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

992-274243-8

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 1996:5

Mer information

Skapat

2017-10-06