Design of control algorithms for intelligent cruise control
Licentiatavhandling, 1994

linear optimal control

vehicle following

velocity control

intelligent cruise control

safety distance

kalman filters

Författare

Anders Björnberg

Institutionen för reglerteknik

Ämneskategorier

Reglerteknik

ISBN

992-052306-2

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 184

Mer information

Skapat

2017-10-08