Initial sticking of O2 modeled by nonadiabatic charge transfer
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Anders Hellman

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Behrooz Razaznejad

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Y. Yourdshahyan

Håkan Ternow

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Igor Zoric

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Surf. Sci.

Vol. 532-535 126-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07