Microwave remote sensing of arctic sea ice during freeze-up using radar and passive radiometry
Licentiatavhandling, 1995

modelling

classification

SAR and SSM/I

remote sensing

sea ice

microwave

radar backscattering

Författare

Mats I. Pettersson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

91-7197-233-1

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 219

Mer information

Skapat

2017-10-08