Solvent-assisted dyeing of wool
Doktorsavhandling, 1960

Författare

Marianne Kärrholm

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 23

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-03