Distribution of recent benthic foraminifera in the Kattegat and the Skagerrak, Scandinavia.
Paper i proceeding, 1994

Författare

K Conradsen

Helene Bergsten

K.L. Knudsen

Kjell Nordberg

Institutionen för geologi

Cushman Foundation Special Publication

Vol. 32 53-68

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07