Renormalization groups and variational states in an interacting 1D quantum model
Licentiatavhandling, 1996

Heisenberg model

variational states

DMGR

Författare

Stefan Rommer

Institutionen för teoretisk fysik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

992-265859-3

Mer information

Skapat

2017-10-07