Variation in healthcare processes: implications for quality of care
Doktorsavhandling, 2013

Vasa C, Vera Sandbergs Allé 8
Opponent: Professor Duncan Neuhauser, Case Western Reserve University

Författare

Marco Santos

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

978-91-7385-908-0

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie

Vasa C, Vera Sandbergs Allé 8

Opponent: Professor Duncan Neuhauser, Case Western Reserve University

Mer information

Skapat

2017-10-07