Competing for Urban Land, Synthesis Report for Urban Nexus (FP7 Coordination and Support Action)
Rapport, 2013

Författare

Britt Olofsdotter

Kristina Björnberg

Hsiao-Wei Chang

Jaan-Henrik Kain

Mistra Urban Futures

Chalmers, Arkitektur

Göteborgs universitet

Erik Linn

Mistra Urban Futures

Chalmers, Arkitektur

Göteborgs universitet

Babette Scurrell

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07