Mechanical analyses of melamine-formaldehyde composites
Licentiatavhandling, 1997

torsional braid analysis

melamine-formalehyde

rheokinetics

composites

curing

stiffness

thermosets

Författare

Per-Ola Hagstrand

Institutionen för polymera material

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

ISBN

992-417329-5

Mer information

Skapat

2017-10-08