The release of water and monoterpenes in the drying of wood chips
Licentiatavhandling, 1997

drying

wood chips

terpene

release

emission

VOC

convective

superheated steam

air drying

Författare

Anders Johansson

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

992-488852-9

Mer information

Skapat

2017-10-07