Design and synthesis of bis-porphyrin systems for the study of excitation energy transfer
Licentiatavhandling, 1998

Författare

Sofia B. van Berlekom

Institutionen för organisk kemi

Ämneskategorier

Organisk kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06