Oxidative stability of hydrothermally treated barley : optimisation of processing conditions
Licentiatavhandling, 1998

Författare

Annika Rutgersson

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Ämneskategorier

Livsmedelsteknik

Kemiteknik

ISBN

91-7290-185-3

Mer information

Skapat

2017-10-06