A numerical investigation of the level set method for computing free surface waves
Licentiatavhandling, 1998

Författare

Mathias Vogt

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Ämneskategorier

Marin teknik

ISBN

992-578718-1

Rapport - Department of Naval Architecture and Ocean Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 54

Mer information

Skapat

2017-10-07