Bulk and surface structure of k alumina
Licentiatavhandling, 1998

Författare

Carlo Ruberto

Chalmers, Institutionen för tillämpad fysik

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

992-731177-x

Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg]: 98:37

Mer information

Skapat

2017-10-08