Microwave-assisted air dehydration of fruits and vegetables : dielectric properties and drying process conditions
Licentiatavhandling, 1998

vegetables

dielectric properties

drying

microwave

applicators

fruits

permittivity

moisture content

Författare

Tomas Funebo

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

ISBN

91-7290-190-X

Mer information

Skapat

2017-10-07