PhD studies in Kenya and Tanzania – mapping for cooperation
Rapport, 2012

Författare

Krystyna Pietrzyk

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-08