Development of a flexible project monitoring model : comparison of a tunnel project and a radar development project
Licentiatavhandling, 1999

Författare

David Loid

Institutionen för byggnadsekonomi och byggnadsorganisation

Ämneskategorier

Byggproduktion

ISBN

91-7197-813-5

Mer information

Skapat

2017-10-08