Influence of intracranial features on brain kinematics during head impact : biomechanical aspects concerning teleological protection of the brain
Licentiatavhandling, 1999

lateral ventricles

impact biomechanics

skull base

brain kinematics

head injury

natural protection

Författare

Johan Ivarsson

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08