When loosing customers: Start-ups recombining and repositioning
Paper i proceeding, 2013

Författare

Frida Lind

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Proceedings of the 29th IMP Conference, Atlanta, US, August 30 - September 2

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-06