Elastic wave scattering by rough crack in an anisotropic solid
Licentiatavhandling, 2000

pertubation approach

anisotropy

rough crack

scattering

integral equation

Författare

Tatiana Krasnova

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06