Microstructural analysis on the oxidation of high temperature materials
Licentiatavhandling, 2001

chromium steel

TEM

SEM

molybdenum disilicide

high temperature oxidation

oxide microstructure

EDS

thermal barrier coating

Författare

Jun Eu Tang

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06