Dopant inclusion and isomorphism of KTP : a nonlinear optical material
Licentiatavhandling, 2001

potassium titanium phosphate

dopant positions

single crystal X-ray diffraction

KSbOGeO4-KSbOSiO4

KTP

KTiOP4

TiP2O7 superstructure

Författare

Stefan Norberg

Institutionen för oorganisk kemi

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06