Embedded image coding
Licentiatavhandling, 1998

Författare

David Nister

Institutionen för datorteknik

Ämneskategorier

Datorteknik

ISBN

91-7197-732-5

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 297

Mer information

Skapat

2017-10-07