Performance monitoring in optical networks using stokes parameters
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Mats Peterson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Henrik Sunnerud

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Bengt-Erik Olsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

IEEE Photonic Technology Letters

Vol. 16 686-688

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07