Laser sheet imaging and image analysis applied to spray diagnostics
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Rafeef Abu-Gharbieh

Chalmers, Signaler och system

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

992-999116-6

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 317

Mer information

Skapat

2017-10-06