Reduction of power-frequency magnetic fields from electrical secondary substations
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Ener Salinas

Chalmers, Institutionen för elteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

91-7197-839-9

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 320

Mer information

Skapat

2017-10-07