Survey on governance and certification of sustainable biomass and bioenergy
Rapport, 2013

Författare

I Stupak

J Joudrey

C T Smith

L Pelkmans

H Chum

A Cowie

L Dahlman

Oskar Englund

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

C S Goh

A Goss Eng

M Junginger

L Goovaerts

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Förnyelsebar bioenergi

Energisystem

Mer information

Skapat

2017-10-07