Inversion of microwave limb sounding observations of the atmosphere by a neural network technique
Licentiatavhandling, 2000

retrievals

radiometry

inversion problem

neutal networks

atmosphere

Odin

limb sounding

optimal estimation

Författare

Carlos Jimenez Sanchez

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

91-7197-947-6

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 364

Mer information

Skapat

2017-10-07