Development of components for mm-wave radio astronomy instrumentation / Vessen V. Vassilev
Licentiatavhandling, 2001

band-pass amplifier

mm-wave reciever

radio astronomy instrumentation

waveguide to microstrip transition

sideband separation reciever

SIS mixer

active equalizer

Författare

Vessen Vassilev

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 416

Mer information

Skapat

2017-10-07