Simulation and optimisation of crushing plant performance
Licentiatavhandling, 2004

crushing plant

optimisation

probabilistic global search

process design

mathematical modelling

simulation

genetic algorithm

process theory

Författare

Per Svedensten

Chalmers, Institutionen för maskin- och fordonssystem

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07