Tail assignment : a combined column generation and constraint programming approach
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Mattias Grönkvist

Chalmers, Institutionen för datavetenskap

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Technical report L - School of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology: 17

Mer information

Skapat

2017-10-07