BIOCONVERSION OF LIGNOCELLULOSIC HYDROLYSATES: STRATEGIES TO OVERCOME THE INHIBITORY EFFECTS AT HIGH GRAVITY PROCESSES
Paper i proceeding, 2013

Författare

[Person 4887cfd6-8d17-4f4b-bcb2-ed725826a642 not found]

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

[Person 4e3a9906-4ea0-439f-96f9-3184a97fd500 not found]

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

21st European Biomass Conference and Exhibition. 3-7 June 2013, Copenhagen, Denmark

Styrkeområden

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Bioenergi

Mer information

Skapat

2017-10-07