Towards an integrated product model : supporting the early phases of product development
Licentiatavhandling, 2001

stakeholders

product modelling

design support system

QFD

functional decomposition

product representation

Författare

Patrik Nilsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08