Escherichia coli transhydrogenase : an NMR and crystallisation study
Licentiatavhandling, 2002

paramagnetic NMR

site-directed mutagenesis

structure/function

transhydrogenase

srystallisation

protein-protein interactions

membrane protein

Författare

Tomas Johansson

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-08