Electrophoretic migration of DNA in pluronic gels
Licentiatavhandling, 2002

migration

F127

linear dichroism

helix axis

pluronic

electrophoresis

DNA velocity

Författare

Roine Svingen

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-07