Ageing of the nickel metal hydride battery : a characterisation by means of impedance
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Magnus Larsson

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Report OMK - Department of Environmental Inorganic Chemistry, Chalmers University of Technology : 2

Mer information

Skapat

2017-10-06