Heat transfer prediction of in-service welding in a forced flow of fluid
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Per Lindström

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Ämneskategorier

Marin teknik

R - Department of Shipping and Marine Technology, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 91

Mer information

Skapat

2017-10-07