Model reduction for non-ideally stirred tank reactor processes : a closed loop perspective
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Veronica Olesen

Chalmers, Signaler och system

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Technical report L - School of Electrical Engineering, Chalmers University of Technology.: 502

Mer information

Skapat

2017-10-07