Single-mode VCSELs
Kapitel i bok, 2013

Författare

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Johan Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

VCSELs: Fundamentals, Technology and Applications of Vertical Cavity Surface Emitting Lasers

119-144

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

978-3-642-24985-3

Mer information

Skapat

2017-10-07