New lignocellulolytic enzymes for feed and bio-ethanol production from agricultural waste
Poster (konferens), 2013

Författare

George E Anasontzis

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Lignocellulolytic enzymes, Production & Applications, Ba Vi, Hanoi, November 1-2, 2013

Ämneskategorier

Biokemikalier

Industriell bioteknik

Bioenergi

Biokatalys och enzymteknik

Styrkeområden

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07