Is graphene really a bubble?
Artikel i övrig tidskrift, 2012

Författare

Jie Sun

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Nordic Chinese Times

2000-5814 (ISSN)

Vol. 83

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07