A comparision of in situ radionuclide migration studies in the Studsvik area and laboratory measurements.
Paper i proceeding, 1982

migration

radionuclide

Författare

O. Landström

C.E. Klockars

O. Persson

Karin Andersson

Institutionen för kärnkemi

Börje Torstenfelt

Institutionen för kärnkemi

Bert Allard

Institutionen för kärnkemi

Sven Åke Larson

Institutionen för geologi

Eva-Lena Tullborg

Material Research Society, Symp.Proc.

Vol. 50 697-706

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08