Application of solar FTIR spectroscopy for quantifying gas emissions
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Manne Kihlman

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Technical report L - Department of Radio and Space Science, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 4

Mer information

Skapat

2017-10-08