Comparison of inward and outward grown Pt modified aluminide diffusion coatings on a Ni based single crystal superalloy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Johan Angenete

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Krystyna Marta Stiller

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Surface and coatings technology

Vol. 150 2-3 107-118

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06