Isothermal oxidation of conventional and Pt modified aluminide diffusion coatings on a Ni based superalloy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Johan Angenete

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Eva Bakchinova

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Krystyna Marta Stiller

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Materials science forum

Vol. 369-372 2 663-670

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06