Modelling of temperature effects on removal efficiency and dissolved oxygen concentrations in stormwater ponds.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

cold climate

temperature

stormwater pond

removal efficiency

dissolved oxygen

winter

Författare

Jonas German

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport, Urban Water Engineering

Gilbert Svensson

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport, Urban Water Engineering

Lars-Göran Gustafsson

Maria Vikström

Water Science and Technology

0273-1223 (ISSN)

Vol. 48 9 145-154

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06