Automated determination of neuroactive acidic sulphur-containing amino acids and gamma-glutamyl peptides using liquid chromatography with fluorescence and electrochemical detection
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1991

Författare

Staffan Folestad

S Einarsson

Peter Andiné

Göteborgs universitet

Mats Sandberg

Journal of Chromatography A

0021-9673 (ISSN)

Vol. 566 39-55

Ämneskategorier

Medicinska grundvetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-10