Accident analysis for traffic safety aspects of High Capacity Transports
Rapport, 2014

Författare

András Bálint

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Helen Fagerlind

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Jan Martinsson

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Kristian Holmqvist

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-07